Tilastokeskus
Yhteystiedot | Palaute                              På svenska | In english

Kunnallisvaalit 2017 vaalikarttapalvelu


Vaalikarttapalvelu on maksuton verkkopalvelu, josta saa kartoin ja kuvioin havainnollistettua tietoa vuoden 2017 kunnallisvaaleista. Karttojen ja pylväskuvioiden avulla voidaan tarkastella muun muassa äänestysaktiivisuutta ja sen muutoksia edellisistä kunnallisvaaleista sekä eniten ääniä saaneita puolueita, puolueiden kannatusta ja niiden muutoksia. Tiedot ovat saatavissa eri aluetasoilla. Karttoja on kunnittain, vaalipiireittäin ja suurimmissa kaupungeissa äänestysalueittain. Aluetason voi valita sivupalkista.


Kunkin kartan yhteydessä on linkki tietokantataulukkoon, josta kartan tietosisältö on ladattavissa ja tallennettavissa taulukkomuodossa. Kunkin kartan alla on myös linkit Kunnallisvaalit-tilaston kotisivulle sekä Kunnallisvaalit 2017 tietokantataulukoihin. Sivun yläosasta löytyy linkit Tilastokeskuksen etusivulle, yhteystietoihin sekä Tilastokeskuksen palautepalveluun, josta voit antaa halutessasi palautetta.


Käyttöohje -sivulta löytyy yksityiskohtaisempaa tietoa kartan ja pylväskuvion toiminnoista.


Vaalikarttapalvelun tiedot on päivitetty vahvistetuilla tuloksilla 21.4.2017.


Lisätiedustelut:

Sähköposti: tietokannat@tilastokeskus.fi
Puhelin: 029 551 2354