Tilastokeskus
Yhteystiedot | Palaute                              På svenska | In english

Eduskuntavaalit 2019 vaalikarttapalvelu


Vaalikarttapalvelu on maksuton verkkopalvelu, josta saa kartoin ja kuvioin havainnollistettua tietoa vuoden 2019 eduskuntavaaleista. Karttojen ja pylväskuvioiden avulla voidaan tarkastella muun muassa äänestysaktiivisuutta ja sen muutoksia edellisistä eduskuntavaaleista, eniten ääniä saaneita puolueita, puolueiden kannatusta ja niiden muutoksia sekä valittujen ehdokkaiden ääniosuuksia. Tiedot ovat saatavissa eri aluetasoilla. Karttoja on esimerkiksi kunnittain, vaalipiireittäin ja suurimmissa kaupungeissa äänestysalueittain. Aluetason ja teeman voi valita sivupalkista.


Kunkin kartan yhteydessä on linkki tietokantataulukkoon, josta kartan tietosisältö on ladattavissa ja tallennettavissa taulukkomuodossa. Kunkin kartan alla on myös linkit Eduskuntavaalit-tilaston kotisivulle sekä Eduskuntavaalit 2019 tietokantataulukoihin. Sivun yläosasta löytyy linkit Tilastokeskuksen etusivulle, yhteystietoihin sekä Tilastokeskuksen palautepalveluun, josta voit antaa halutessasi palautetta.


Käyttöohje -sivulta löytyy yksityiskohtaisempaa tietoa kartan ja pylväskuvion toiminnoista.


Vaalikarttapalvelun tiedot päivitetty vahvistetuilla tuloksilla 24.4.2019.


Lisätiedustelut:

Sähköposti: tietokannat@tilastokeskus.fi
Puhelin: 029 551 2354