Till toppen

Ekvivalent disponibla penningikomst efter personens ålder 1995 - 2017

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Antalet personer , Ginikoefficient, ekvivalent disponibla penninginkomst , Medelvärde, ekvivalent disponibel penninginkomst ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alla , 0-17 , 18-24 ,

Valda 0 Totalt 82

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 0 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
På grund av ändringar i inkomstbegreppet är uppgifterna för åren 1995-2009 och 2010-2017 inte helt jämförbara sinsemellan.
Uppgifterna i euro har angetts i 2017 års pengar.
Analysenhet: Individen. Konsumtionsenhet: modified OECD (1-0.5-0.3).
Statistikbeskrivning
Begrepp och definitioner

Ålder

Äldersgrupp

Information

Antalet personer

Antalet personer

Ginikoefficient, ekvivalent disponibla penninginkomst

Gini-koefficienten är det vanligaste nyckeltalet som beskriver inkomstskillnader. Ju högre värde Gini-koefficienten får desto ojämnare är inkomsterna fördelade. Gini-koefficientens högsta möjliga värde är ett. Då får inkomsttagaren med de största inkomsterna alla inkomster. Gini-koefficientens lägsta möjliga värde är 0, då inkomsterna för alla inkomsttagare är lika stora. I inkomstfördelningsstatistiken anges Gini-koefficienterna som procenttal (multiplicerat med 100). Gini-koefficienten beskriver relativa inkomstskillnader. Det sker inga ändringar i Gini-koefficienten, om inkomsterna för alla inkomsttagare ändras lika mycket procentuellt.

Medelvärde, ekvivalent disponibel penninginkomst

Ekvivalent inkomst är ett inkomstbegrepp som används för att göra olika hushållstypers inkomster jämförbara genom att beakta samkonsumtionsfördelar.

Median, ekvivalent disponibel penninginkomst

Ekvivalent inkomst är ett inkomstbegrepp som används för att göra olika hushållstypers inkomster jämförbara genom att beakta samkonsumtionsfördelar.

Medelvärde, individuell disponibel penninginkomst ((hushållens inkomstslag fördelade åt personer)

Henkilökohtaiset nettotulot, jossa kotitalouskohtaiset tuloerät (lapsilisät, toimeentulotuki, yleinen asumistuki, eläkkeensaajien asumistuki) on jaettu asuntokunnan jäsenille. Lapsilisät on jaettu tasan puolisoille, muut tasan asuntokunnan aikuisille jäsenille.

Medianvärde, individuell disponibel penninginkomst ((hushållens inkomstslag fördelade åt personer)

Henkilökohtaiset nettotulot, jossa kotitalouskohtaiset tuloerät (lapsilisät, toimeentulotuki, yleinen asumistuki, eläkkeensaajien asumistuki) on jaettu asuntokunnan jäsenille. Lapsilisät on jaettu tasan puolisoille, muut tasan asuntokunnan aikuisille jäsenille.

Medelvärde, individuell disponibel penninginkomst (hushållens inkomstslag inte fördelade åt personer)

Individuell disponibel penninginkomst, där inkomster på hushållsnivå (allmänt bostadsbidrag,bostadsbidrag för pensionstagar,utkomststöd,barnbidrag) ingår i inkomsterna och den personens inkomst, som inkomsten betalats åt.

Medianvärde, individuell disponibel penninginkomst (hushållens inkomstslag inte fördelade åt personer)

Individuell disponibel penninginkomst, där inkomster på hushållsnivå (allmänt bostadsbidrag,bostadsbidrag för pensionstagar,utkomststöd,barnbidrag) ingår i inkomsterna och den personens inkomst, som inkomsten betalats åt.