To the Top

Bostadsbefolkning och antalet bostadshushåll samt inkomster efter ekonomisk region 1995–2017
Variabel översikt
Ekonomisk region
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Information
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Ekonomisk region

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Hela landet , Helsingfors , Raseborg ,

Valda 0 Totalt 71

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 0 Totalt 23

Information

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Antalet bostadshushåll , Bostadsbefolkning, personer , Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

På grund av ändringar i inkomstbegreppet är uppgifterna för åren 1995-2009 och 2010-2017 inte helt jämförbara sinsemellan.
Statistikbeskrivning
Begrepp och definitioner
Uppgifterna i euro har angetts i 2017 års pengar.
Ekonomisk region
Regional indelning år 2017. I den nya lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014) nämns inte längre indelningen i ekonomiska regioner som grund för stödområden. Därför har denna indelning inte längre någon ställning som officiell regional indelning.