Till toppen

027 -- Tätorter efter folkmängd och folktäthet 31.12.2012

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Ahde , Ahlainen , Ahola ,

Valda 0 Totalt 745

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Begrepp och definitioner
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning
I statistiken används områdesindelningen för tidpunkten 1.1.2013.
Tätortsavgränsningen 2013 på basis av uppgifterna för år 2012.
Befolkningsuppgifter efter tätort för år 2013 publiceras i höst 2014.

Tätort

Tätorter i alfabetisk ordning. Som tätort definieras alla
byggnadsgrupper med minst 200 invånare, där avståndet mellan byggnaderna
i allmänhet inte överstiger 200 meter. Vid avgränsningen av tätorter
beaktas förutom bostadsbyggnader även bl.a. byggnader som används som
affärs- eller kontorsarbetsplatser och liknande. Avgränsningen av
tätorter är oberoende av administrativa regionindelningar.

Tätort

kb. = kyrkoby
ct. = centraltätort
stat.samh. = trakten kring stationen