To the Top

027 -- Taajamat väkiluvun ja väestöntiheyden mukaan 31.12.2011
Variabel översikt
Taajama
Obligatoriskt *
Tieto
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Taajama

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Ahlainen , Ahola , Ahonkylä ,

Valda 0 Totalt 747

Tieto

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Käsitteet ja määritelmät
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Taajamarajaus 2012 vuoden 2011 tietojen pohjalta.
Vuoden 2012 väestötiedot taajamittain julkaistaan marraskuussa 2013.
Taajama
Taajamat aakkosjärjestyksessä. Taajama on asutus- ja rakennustihentymä.
Taajamaksi määrittelyn edellytyksenä on riittävän tiheä rakennuskanta,
rakennusten kerrosalamäärä ja vähintään 200 asukasta. Suomen
ympäristökeskus määrittelee ja rajaa taajamat paikkatietomenetelmillä
vuosittain mm. Tilastokeskuksen paikkatietopohjaisia 250 m x 250 m
-ruutuaineistoja hyödyntäen. Taajama on kunta- tai muista
hallinnollisista rajoista riippumaton.
Taajama
kk. = kirkonkylä
kt. = keskustaajama
as.seutu = asemanseutu