To the Top

026 -- Befolkning i tätorts- och glesbygdsområden kommunvis efter ålder och kön 31.12.2014
Variabel översikt
Kommun och tätort
Obligatoriskt *
Kön
Ålder
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Kommun och tätort

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.SSS HELA LANDET , SSS ... Tätortsbefolkning , SSS ... Gesbygdsbefolkning ,

Valda 0 Totalt 1 791

Kön


Valda 0 Totalt 3

Optional variable

Ålder

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Åldersklasser totalt , 0 , 1 ,

Valda 0 Totalt 102

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Begrepp och definitioner
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning
I statistiken används områdesindelningen för tidpunkten 1.1.2015.
Kommun och tätort
Som tätort definieras alla byggnadsgrupper med minst 200 invånare, där
avståndet mellan byggnaderna i allmänhet inte överstiger 200 meter. Vid
avgränsningen av tätorter beaktas förutom bostadsbyggnader även bl.a.
byggnader som används som affärs- eller kontorsarbetsplatser och
liknande. Avgränsningen av tätorter är oberoende av administrativa
regionindelningar.
Kommun och tätort
kb. = kyrkoby
ct. = centraltätort
stat.samh. = trakten kring stationen