Till toppen

026 -- Befolkning i tätorts- och glesbygdsområden kommunvis efter ålder och kön 31.12.2014

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS HELA LANDET , SSS ... Tätortsbefolkning , SSS ... Gesbygdsbefolkning ,

Valda 0 Totalt 1 791

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Åldersklasser totalt , 0 , 1 ,

Valda 0 Totalt 102

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Begrepp och definitioner
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning
I statistiken används områdesindelningen för tidpunkten 1.1.2015.

Kommun och tätort

Som tätort definieras alla byggnadsgrupper med minst 200 invånare, där
avståndet mellan byggnaderna i allmänhet inte överstiger 200 meter. Vid
avgränsningen av tätorter beaktas förutom bostadsbyggnader även bl.a.
byggnader som används som affärs- eller kontorsarbetsplatser och
liknande. Avgränsningen av tätorter är oberoende av administrativa
regionindelningar.

Kommun och tätort

kb. = kyrkoby
ct. = centraltätort
stat.samh. = trakten kring stationen