To the Top

025 -- Tätortsgrad efter område 31.12.2015
Variabel översikt
Område
Obligatoriskt *
Folkmängd och tätortsgrad
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Område

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 543

Folkmängd och tätortsgrad

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Begrepp och definitioner
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning
I statistiken används områdesindelningen för tidpunkten 1.1.2016.
Folkmängd och tätortsgrad
Tätortsbefolkning
Som tätort definieras alla byggnadsgrupper med minst 200 invånare, där
avståndet mellan byggnaderna i allmänhet inte överstiger 200 meter. Vid
avgränsningen av tätorter beaktas förutom bostadsbyggnader även bl.a.
byggnader som används som affärs- eller kontorsarbetsplatser och
liknande. Avgränsningen av tätorter är oberoende av administrativa
regionindelningar.
Okänd
Inga koordinater
Tätortsgrad
Med tätortsgrad avses andelen tätortsinvånare av den befolkning i
kommunens vars boningsort kan definieras med koordinater.