Till toppen

011 -- Befolkningen efter språk samt antalet utlänningar och landareal efter område 1980 - 2017

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 538

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Folkmängd 31.12. , Finskspråkiga , Finskspråkiga, % ,

Valda 0 Totalt 12

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1980 , 1981 , 1982 ,

Valda 1 Totalt 38

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Obs:

Avrundningen av decimaltal har korrigerats 3.4.2018.
Begrepp och definitioner
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2018 i hela tidsserien.
Uppgifterna om de inkorporerade kommunerna har sammanslagits.
Befolkningsstatistik för åren 1750-2000 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst Doria. Publikationer om Befolkningsstruktur i Doria (på finska)
Publikationer om Befolkningsförändringar i Doria (på finska)
Publikationer om Folkräkningar i Doria (på finska)

Uppgifter

Utländska medborgare

Om personen har medborgarskap i två länder, av vilka det ena är Finland,
finns personen i statistiken som finsk medborgare.

Utländska medborgare, %

Om personen har medborgarskap i två länder, av vilka det ena är Finland,
finns personen i statistiken som finsk medborgare.

Folktäthet / km²

Invånare / km²