To the Top

011 -- Befolkningen efter språk samt antalet utlänningar och landareal efter område 1980 - 2017
Variabel översikt
Område
Obligatoriskt *
Uppgifter
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Område

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 538

Uppgifter

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Folkmängd 31.12. , Finskspråkiga , Finskspråkiga, % ,

Valda 0 Totalt 12

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1980 , 1981 , 1982 ,

Valda 0 Totalt 38

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Avrundningen av decimaltal har korrigerats 3.4.2018.
Begrepp och definitioner
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2018 i hela tidsserien.
Uppgifterna om de inkorporerade kommunerna har sammanslagits.
Befolkningsstatistik för åren 1750-2000 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst Doria.
Publikationer om Befolkningsstruktur i Doria (på finska)
Publikationer om Befolkningsförändringar i Doria (på finska)
Publikationer om Folkräkningar i Doria (på finska)
Uppgifter
Utländska medborgare
Om personen har medborgarskap i två länder, av vilka det ena är Finland,
finns personen i statistiken som finsk medborgare.
Utländska medborgare, %
Om personen har medborgarskap i två länder, av vilka det ena är Finland,
finns personen i statistiken som finsk medborgare.
Folktäthet / km²
Invånare / km²