To the Top

010 -- In- och utvandring efter ut- eller invandringsland samt åldersgrupp och kön 1990 - 2016
Variabel översikt
År
Obligatoriskt *
In- eller utvandringsland
Obligatoriskt *
In- eller utflyttningslandskap
Uppgifter
Obligatoriskt *
Kön
Ålder
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 0 Totalt 27

In- eller utvandringsland

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.LÄNDER TOTALT , EUROPA , ÖVRIGA EU(28) LÄNDER ,

Valda 0 Totalt 206

In- eller utflyttningslandskap

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.HELA LANDET , FASTA FINLAND , Nylands landskap ,

Valda 0 Totalt 22

Optional variable

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 3

Kön


Valda 0 Totalt 3

Optional variable

Ålder

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Åldersklasser totalt , 0 - 14 , 15 - 24 ,

Valda 0 Totalt 9

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Begrepp och definitioner
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2017 i hela tidsserien.
In- eller utvandringsland
Stater och länder (ISO 3166). Som klassificering efter världsdel
använd Eurostats klassificering, där Cypern och Turkiet hör till Europa.