Till toppen

5.9. Invalda enligt tidigare inval i fullmäktige efter kommuntyp, kön och parti i kommunalvalet 2017

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , CENT , SAML ,

Valda 0 Totalt 17

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll
Parti: SAML
Samlingspartiet
SDP
Finlands Socialdemokratiska Parti
SAF
Sannfinländarna
CENT
Centern i Finland
GRÖNA
Gröna förbundet
VÄNST
Vänsterförbundet
SFP
Svenska folkpartiet i Finland
KD
Kristdemokraterna i Finland
LIBE
Liberalpartiet – Frihet att välja
IP
Självständighetspartiet
EOP
Djurrättspartiet
Piratp.
Piratpartiet
Femin.p.
Feministiska partiet
FKP
Finlands Kommunistiska Parti
KAP
Kommunistiska Arbetarparti - För Fred och Socialism
Valmansföreningar
För att bilda en valmansförening som ställer upp en kandidat krävs minst 10 röstberättigade kommuninvånare. Om invånartalet i en kommun är lågt, kan justitieministeriet genom förordning bestämma att antalet medlemmar i valmansföreningen får vara mindre, dock inte mindre än fem eller tre röstberättigade. Valmansföreningar kan bilda gemensamma listor och varje lista kan ha högst en och en halv gång så många kandidater som antalet fullmäktigeledamöter som skal väljas.

Information

Information

Kön

invaldas kön

Område

Fasta Finland, kommungrupp, (kommun och kommungrupp gällande1.1.2013)

Partier och valmansföreningar

Partier och valmansföreningar som ställde upp kandidater i kommunalvalet 2012 i Fasta Finland

Information

Invalda totalt

Invalda totalt

Medlemmar i senaste fullmäktige

Kommunfullmäktigeledamot = Uppgift som kommunen meddelat i sitt material (baserar sig på tidpunkten före kommunalvalet 2012, alltså inte på resultatuppgifter från föregående kommunalval)

Av de invalda riksdagsmän

Av de invalda riksdagsmän