Till toppen

Foreigners entitled to vote and those who voted by constituency in the Municipal elections 2008

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Whole country , Urban municipalities , Semi-urban municipalities ,

Valda 0 Totalt 57

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Foreigners entitled to vote, total , Foreigners entitled to vote, other EU country , Foreigners entitled to vote, Iceland and Norway ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000