Till toppen

7.6 Birkalands valkrets, kandidaternas röstetal efter kommun och röstningsområde i riksdagsvalet 2015

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alatalo Mikko / CENT / Birkalands valkrets , Hakanen Pertti / CENT / Birkalands valkrets , Hakanen Teuvo / CENT / Birkalands valkrets ,

Valda 0 Totalt 203

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 07 Birkalands valkrets , 020 Akaa , 020 001 Toijalan läntinen ,

Valda 0 Totalt 203

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Beskrivning
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll
Uppgift om inval:
1=invald
2=på reservplats
3=ej invald