Till toppen

004 -- Löntagarnas olycksfallsfrekvens efter näringsgren åren 2008 - 2016

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Näringsgrenar totalt , A. Jordbruk, skogsbruk och fiske , 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill ,

Valda 0 Totalt 55

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Beskrivning
Begrepp och definitioner
Kvalitetsbeskrivningar
Metodbeskrivningar

År

År, när olycksfall i arbete hände

Näringsgren

Näringsgrenen för den sysselsattas huvud- och bisyssla bestäms enligt näringsgrenen för arbetsgivarens arbetsställe eller det egna företaget. Vid bestämningen av näringsgren används Statistikcentralens näringsgrensindelning.

Tiedot

Olycksfall i arbetet

Med arbetsolycksfall avses sådana arbetsskador som ersätts av försäkringsbolaget. Arbetsolycksfall definieras i 4 § i lagen om olycksfallsförsäkring. Med olycksfall i arbete avses olycksfall som med förorsakande av skada eller sjukdom drabbat arbetstagare i arbetet eller under förhållanden som föranleds av arbetet.

Arbetstimmar (x 1 000)

Arbetstimmar (x 1 000)

Per miljon arbetstimmar

Löntagarens olycksfalls per miljon arbetstimmar