Till toppen

003 -- Lantbruksföretagarnas olycksfall per 100 000 lantbruksföretagare åren 2000 – 2016

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 17

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Beskrivning
Begrepp och definitioner
Kvalitetsbeskrivningar
Metodbeskrivningar

År

År, när olycksfall i arbete hände

Kön

Kön: Män=01, Kvinnor=02, Båda könen=S

Tiedot

Olycksfall i arbetet

Med arbetsolycksfall avses sådana arbetsskador som ersätts av försäkringsbolaget. Arbetsolycksfall definieras i 4 § i lagen om olycksfallsförsäkring. Med olycksfall i arbete avses olycksfall som med förorsakande av skada eller sjukdom drabbat arbetstagare i arbetet eller under förhållanden som föranleds av arbetet.

Försäkrade lantbruksföretagare

MYEL:n piiriin kuuluvien viljelijöiden, metsätalousyrittäjien, kalastajien ja poronhoitajien sekä apurahansaajien tapaturmat korvataan maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (MATAL) mukaan.

Per 100 000 försäkrade lantbruksföretagare

Lantbruksföretagarnas olycksfalls per 100 000 lantbruksföretagare