Till toppen

002 -- Lantbruksföretagarnas arbetsolycksfall efter arbetsoförmåga längd åren 2000 - 2016

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 17

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Olycksfall i arbetet totalt , Minst 4 dagar , 0 - 3 dagar ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Beskrivning
Begrepp och definitioner
Kvalitetsbeskrivningar
Metodbeskrivningar

År

År, när olycksfall i arbete hände

Arbetsoförmågans längd

Arbetsoförmågans längd = dagar

Kön

Kön: Män=01, Kvinnor=02, Båda könen=S

Tiedot

Olycksfall i arbetet

Med arbetsolycksfall avses sådana arbetsskador som ersätts av försäkringsbolaget.

Procentandel av olycksfall i arbetet

Procentandel av olycksfall i arbete