Till toppen

001 -- Antalet arbetsolycksfall bland löntagare efter arbetsoförmåga längd åren 1996 - 2016

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1996 , 1997 , 1998 ,

Valda 1 Totalt 21

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Olycksfall i arbetet totalt , Minst 4 dagar , 0 - 3 dagar ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Åldersklasser totalt , 15-24 , 25-34 ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Beskrivning
Begrepp och definitioner
Kvalitetsbeskrivningar
Metodbeskrivningar

År

År, när olycksfall i arbetet hände

Arbetsoförmågans längd

Arbetsoförmågans längd = dagar

Åldersklass

Åldersklasser

Kön

Kön: Män=01, Kvinnor=02, Båda könen=S

Tiedot

Olycksfall i arbetet

Med arbetsolycksfall avses sådana arbetsskador som ersätts av försäkringsbolaget.Med olycksfall i arbete avses olycksfall som med förorsakande av skada eller sjukdom drabbat arbetstagare i arbetet eller under förhållanden som föranleds av arbetet.

Procentandel av olycksfall i arbetet

Procentandel av olycksfall i arbetet