Till toppen

014 -- Bostadshushållerna med skulder enligt referenspersons ålder, bostadsstruktur och skuldsättningsgrad 2002-2016, i 2016 års pengar

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 1 Totalt 15

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Åldersklasserna sammanlagt , -24 , 25 - 34 ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Bostadshushåller , Personer , Bostadsskulder ,

Valda 0 Totalt 18

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Skuldsättningsgrad, % , -5 , 5-10 ,

Valda 0 Totalt 15

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivning
Begrepp och definitioner
1) Definitionen av övriga skulder har förändrats, se Begrepp och definitioner.
2) Från och med år 2015 ingår studieskulderna i övriga skulder.
Uppgifterna i euro har angetts i 2015 års pengar.

År

2002-2013

Information

Bostadshushåller

Ett bostadshushåll bildas av alla de personer som stadigvarande bor i samma bostadslägenhet. I bostadshushåll ingår inte personer som enligt befolkningsdatasystemet stadigvarande bor på anstalt eller utomlands, personer som är bostadslösa och personer med okänd vistelseort. Bostadshushåll kan inte heller bildas av personer som bor i byggnader som har klassificerats som internat och vars bostäder inte motsvarar definitionen på en bostadslägenhet. I folkräkningen år 1980 bildades bostadshushåll också av dessa personer.