Till toppen

010 -- Personer med studieskulder enligt ålder och storområde 2002-2014, i 2016 års pengar

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 1 Totalt 13

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Åldersklasser totalt , - 19 , 20 - 29 ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivning
Begrepp och definitioner
1) Definitionen av övriga skulder har förändrats, se Begrepp och definitioner.
2) Från och med år 2015 ingår studieskulderna i övriga skulder.
Uppgifterna i euro har angetts i 2016 års pengar.

Storområde

Regional indelning år 2013