Till toppen

003 -- Bostadshushållernas skulder kommunvis 2002-2016, i 2016 års pengar

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 1 Totalt 15

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , Alajärvi , Alavieska ,

Valda 0 Totalt 314

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Bostadshushåller , Bostadsskulder , Bostadshushåll med bostadsskuld ,

Valda 0 Totalt 17

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivning
Begrepp och definitioner
1) Definitionen av övriga skulder har förändrats, se Begrepp och definitioner.
2) Från och med år 2015 ingår studieskulderna i övriga skulder.
Uppgifterna i euro har angetts i 2016 års pengar.

År

2002-2013

Kommun

Regional indelning år 2013

Information

Bostadshushåller

Ett bostadshushåll bildas av alla de personer som stadigvarande bor i samma bostadslägenhet. I bostadshushåll ingår inte personer som enligt befolkningsdatasystemet stadigvarande bor på anstalt eller utomlands, personer som är bostadslösa och personer med okänd vistelseort. Bostadshushåll kan inte heller bildas av personer som bor i byggnader som har klassificerats som internat och vars bostäder inte motsvarar definitionen på en bostadslägenhet. I folkräkningen år 1980 bildades bostadshushåll också av dessa personer.