Till toppen

012 -- Hushållens procentfördelning efter decilgrupp och livsfas 1989 - 2017

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , I (10 % med de lägsta inkomsterna) , II ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Samtliga hushåll , 1. Enpersonhushåll , 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år ,

Valda 0 Totalt 18

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1989 , 1990 , 1991 ,

Valda 1 Totalt 29

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Decilgrupperna har bildats utgående från personer efter disponibel inkomst per konsumtionsenhet.
På grund av avrundningar summeras inkomstandelarna inte alltid till hundra.
.. = urvalsgruppen har omfattat färre än 10 (procentfördelning) eller 30 fall (antal).
På grund av ändringar i inkomstbegreppet är uppgifterna för åren 1966-1981, 1986-1992 och 1993-2014 inte helt jämförbara sinsemellan.
Statistikbeskrivning
Begrepp och definitioner