Till toppen

009 -- Hushållens inkomststruktur efter socioekonomisk ställning 1987-2017

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1987 , 1988 , 1989 ,

Valda 1 Totalt 31

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hushåll i intervjun , Hushåll i populationen, 1000 , Hushållets medelstorlek ,

Valda 0 Totalt 33

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Samtliga hushåll , 1. Företagare och lantbruksföretagare , 1.1 Lantbruksföretagare ,

Valda 0 Totalt 18

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivning
Begrepp och definitioner
Uppgifterna i euro har angetts på 2017 års priser.