Till toppen

004 -- Hushållens inkomst efter referenspersonens utbildningsnivå 2017

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Samtliga hushåll , Grundnivå , Mellannivå ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hushåll , Personer i medeltal , Yrkesverksamma i medeltal ,

Valda 0 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
På grund av att viktningsmetoden har ändrats är uppgifterna efter utbildningsnivå inte jämförbara före år 2016. Mera information finns i statistikens kvalitetsbeskrivning (på finska).Statistikbeskrivning
Begrepp och definitioner
Uppgifterna i euro har angetts på 2017 års priser.