Till toppen

009 -- Konsumtionsutgifter efter hushålltyp och huvudgrupp 2012 och 2016 (i 2016 priser, euro/konsumtionsenhet, medeltal). Uppgifter för år 2016 är preliminärä.

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Konsumtionsutgifter totalt , Livsmedel och alkoholfria drycker , Alkoholdrycker och tobak ,

Valda 0 Totalt 18

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alla hushåll , Enpersonshushåll, under 65 år , Par utan barn, under 65 år ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
.. = tietoa ei ole kysytty kyseisenä vuonna Beskrivning
Begrepp och definitioner