Till toppen

001 -- Industriproduktionen efter produktbenämning år 2013

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 0111600020 Baljfrukter och spritade baljväxtfrön, färska eller kylda (kg / ) , 0111700010 Torkade, spritade baljväxtfrön, även skalade eller sönderdelade (kg / ) , 0111828310 Jordnötter, även skalade eller sönderdelade, men inte rostade eller på annat sätt tillagade (kg / ) ,

Valda 0 Totalt 4 030