Till toppen

901 -- Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2005=100 (TOL 2008)

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 1 Totalt 18

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Tammikuu , Helmikuu , Maaliskuu ,

Valda 0 Totalt 19

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HIJLMNRS Muut palvelut , H Kuljetus ja varastointi , I Majoitus- ja ravitsemistoiminta ,

Valda 0 Totalt 34

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Palveluiden liikevaihtoon kuuluvat toimialat: Muut palvelut yhteensä, H, I, J, M, N, R, S, 49, 50, 52, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69-70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 94, 95 ja 96
Tietojen tarkentuminen
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Menetelmäseloste
Käsitteet ja määritelmät