Till toppen

001 -- Turnover of other services 2010=100 (TOL 2008)

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 1 Totalt 23

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: January , February , March ,

Valda 0 Totalt 19

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HIJLMNRS Other service activities total , H Transportation and storage , I Accommodation and food service activities ,

Valda 0 Totalt 34

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000