Till toppen

004 -- Månadslöner inom staten, löner efter utbildningsklassificering 2015

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Utbildning totalt , 0 Allmänbildande utbildning Allmänbildande utbildning , 30 Mellannivå Mellannivå ,

Valda 0 Totalt 231

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Antal totalt , Heltidsanställda , Deltidsanställda ,

Valda 0 Totalt 13

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
.. Löneuppgiften är sekretessbelagd om den baserar sig på under 10 heltidsanställda med full lön, eller om den baserar sig på uppgifter från under tre ämbetsverk, eller om ett ämbetsverk omfattar över 90 procent av uppgifterna.
- Inga lönetagare i gruppen
Decilpunkt är ett värde som en viss decil av löntagare ligger under. T.ex. har 10 procent av löntagarna en lön under den 1:a decilpunkten och 90 procent av löntagarna når en lön som ligger under den 9:e decilpunkten.
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning
Begrepp och definitioner