To the Top

001 -- Lönesummaindex efter näringsgren 2010=100 (TOL 2008)
Variabel översikt
År
Obligatoriskt *
Period
Obligatoriskt *
Industri
Obligatoriskt *
Serie
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 0 Totalt 23

Period

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Januari , Februari , Mars ,

Valda 0 Totalt 19

Industri

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.A-X Hela ekonomin , B-E Total industri , B-C Utvinning av mineral och tillverkning ,

Valda 0 Totalt 111

Serie

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Näringsgren: A-X, BCDE, F, G, K, OPQ, P, Q, HIJLMNRS.

Revideringar i denna statistik
Beskrivning
Begrepp och definitioner