Till toppen

StatFin databas-arkiv

 1. 11z2 -- Studerande och examina (Nationella utbildningsklassificeringen 2016), 2001-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 733966 Ändrad senast: 2020-05-13

  1. År: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2019 (19)
  2. Universitet: Universitet total, Konstuniversitet, Åbo universitet, Östra Finlands universitet, ..., Försvarshögskolan (15)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Utbildningsområden: Totalt, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, ..., Tjänstebranschen (11)
  5. Utbildningsnivå: Totalt, 63 Lägre högskoleexamen, 72 Högre högskoleexamen, 73 Specialiseringsutbildning för läkare, ..., 82 Doktorsexamen (6)
  6. Uppgifter: Nya universitetsstuderande, totalt, Universitetsstuderande, totalt, Universitetsexamina, totalt, (3)


 2. 11z3 -- Studerande och examina (Statistikcentralens utbildningsklassificering), 2001-2019

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 38882068 Ändrad senast: 2020-05-13

  1. År: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2019 (19)
  2. Universitet: Universitet total, Konstuniversitet, Åbo universitet, Östra Finlands universitet, ..., Försvarshögskolan (15)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Utbildningsnivå: Totalt, 63 Lägre högskoleexamen, 72 Högre högskoleexamen, 73 Specialiseringsutbildning för läkare, ..., 82 Doktorsexamen (6)
  5. Utbildning: SSS Totalt, 612101 Ped. kand., lärare inom småbarnspedagogik; Ped. kand. (lägre), barnträdgårdslärare, 612102 Ped. kand. (lägre), klasslärare (inte lärarbehörighet), 612103 Ped. kand. (lägre), speciallärare (inte lärarbehörighet), ..., 885601 Doktor i militärvetenskaper (553)
  6. Uppgifter: Nya universitetsstuderande, totalt, Universitetsstuderande, totalt, Universitetsexamina, totalt, (3)


 3. 11zi -- Universitetsstuderande, -examina och nya universitetsstuderande (inskrivning vid universitetet), 2001-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 747827 Ändrad senast: 2020-05-13

  1. År: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2019 (19)
  2. Universitet: Universitet total, Konstuniversitet, Åbo universitet, Östra Finlands universitet, ..., Försvarshögskolan (15)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Utbildningsområden: Totalt, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, ..., Tjänstebranschen (11)
  5. Utbildningsnivå: Totalt, 63 Lägre högskoleexamen, 72 Högre högskoleexamen, 73 Specialiseringsutbildning för läkare, ..., 82 Doktorsexamen (6)
  6. Uppgifter: Nya universitetsstuderande, totalt, Universitetsstuderande, totalt, Universitetsexamina, totalt, (3)


 4. 001 -- Studerande och examina 2001-2017 (Nationella utbildningsklassificeringen 2016)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 531475 Ändrad senast: 2018-05-08

  1. Universitet: Universitet totalt, Helsingfors universitet, Åbo Akademi, Uleåborgs universitet, ..., Försvarshögskolan (16)
  2. Utbildningsnivå: Utbildningsnivåer totalt, Lägre högskoleexamen, Högre högskoleexamen, Licentiatexamen, ..., Specialiseringsutbildning för läkare (6)
  3. Utbildningsområden: Utbildningsområdena totalt, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, ..., Tjänstebranschen (11)
  4. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. År: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2017 (17)
  6. Studerande och examina: Nya studerande totalt, Studerande totalt, Avlagda examina totalt, (3)


 5. 901 -- Studerande och examina 2001-2015 (Undervisningsförvaltningens klassificering

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6565074 Ändrad senast: 2016-05-10

  1. Universitet: Universitet totalt, Helsingfors universitet, Åbo Akademi, Uleåborgs universitet, ..., Konstuniversitet (16)
  2. Utbildningsnivå: Nivå totalt, Lägre högskoleexamen, Högre högskoleexamen, Specialiseringsutbildning för läkare, ..., Doktorsexamen (6)
  3. Utbildningsområde: Utbildningsområde totalt, Naturbruk, Teknik och kommunikation, Handel och administration, ..., Övrig utbildning (8)
  4. Studieområde: Studieområde totalt, Militär utbildning och gränsbevakningsutbildning, Teologisk utbildning, Humanistisk utbildning, ..., Annan utbildning eller okänt studieområde (23)
  5. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  6. År: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2015 (15)
  7. Studerande och examina: Nya studerande totalt, Studerande totalt, Avlagda examina totalt, (3)