Till toppen

004 -- Befolkningen och studerande och examina i examensinriktad utbildning efter grundnivå, efter utbildningsgrupp och ålder 2004-2017

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2004 , 2005 , 2006 ,

Valda 1 Totalt 14

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , - 15 , 16 ,

Valda 0 Totalt 57

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Gymnasieutbildning, läroplan för unga , Gymnasieutbildning, läroplan för vuxna ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Befolkning totalt , Befolkning, män , Befolkning, kvinnor ,

Valda 0 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Studerande och examina vid läroanstalter som ger en helhetsbild av studerande och examina inom
examensinriktad utbildning. Olika utbildningar finns med i statistiken med enhetliga begrepp och klassificeringar.
Statistikens beskrivelse
Begrepp och definitioner

Ålder

Ålder i slutet av året.

Utbildningsslag

Yrkesinriktad tilläggsutbildning omfattar yrkes- och specialyrkesexamina, påbyggnadsutbildning vid yrkeshögskolor, högre yrkeshögskoleexamina och fortsättningsutbildning vid universitet, licentiatutbildning, doktorsutbildning samt specialiseringsutbildning för läkare.

Tiedot

Nya studerande totalt

I tabellerna ingår inga uppgifter om nya studerande och examina inom grundläggande utbildning för vuxna, inte heller uppgifter om nya studerande inom fortsättningsutbildning vid universitet före år 2012. Utbildningar inom militärbranschen ingår fr.o.m. år 2010.

Studerande totalt

Utbildningar inom militärbranschen ingår fr.o.m. år 2010.

Avlagda examina totalt

Utbildningar inom militärbranschen ingår i siffrorna fr.o.m. år 2010.