Till toppen

004 -- Elever som fått specialundervisning på deltid under läsåren 2005/2006-2016/2017 efter region

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 312

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2005/2006 , 2006/2007 , 2007/2008 ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Grundskolelever som fått specialundervisning på deltid under läsåret och alla grundskolelever.
Uppgiften om alla elever gäller situationen 20.9 under höstterminen.
Elever som fått specialundervisning på deltid: hur många av eleverna (per 20.9) fick specialundervisning på deltid under läsåret. Som regionuppgift anges läroverkets lokaliseringsområde enligt kommunindelningen år 2017. Statistikens beskrivelse
Begrepp och definitioner