Till toppen

003 -- Grundskolelever som fått särskilt stöd efter ställe där undervisning anordnas och region 2011-2017

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Kommunerna totalt , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 312

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2017 , 2016 , 2015 ,

Valda 1 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Undervisning helt i grupp inom den allmänna undervisningen , 51–99 % av undervisningen i grupp inom den allmänna undervisningen , 21–50 % av undervisningen i grupp inom den allmänna undervisningen ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Grundskolelever med särskilt stöd efter ställe där undervisning anordnas.
Som regionuppgift anges läroverkets lokaliseringsområde enligt kommunindelningen år 2017.
Statistikens beskrivelse
Begrepp och definitioner