To the Top

901 -- Historiska tidsserier: Struktur av privatkonsumtionutgifter, exporter och importer 1860-1970
Variabel översikt
Transaktion
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Transaktion

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Privat konsumption utgifter, struktur , Andel av livsmedel , % , Andel av drycker, % ,

Valda 0 Totalt 21

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1860 , 1865 , 1869 ,

Valda 0 Totalt 26

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter


De historiska serierna i nationalräkenskaperna innehåller tidsserier över ekonomin i Finland fr.o.m. år 1860.
Statistikens beskrivelse
Begrepp och definitioner