Till toppen

901 -- Historiska tidsserier: Struktur av privatkonsumtionutgifter, exporter och importer 1860-1970

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Privat konsumption utgifter, struktur , Andel av livsmedel , % , Andel av drycker, % ,

Valda 0 Totalt 21

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1860 , 1865 , 1869 ,

Valda 0 Totalt 26

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

De historiska serierna i nationalräkenskaperna innehåller tidsserier över ekonomin i Finland fr.o.m. år 1860.
Statistikens beskrivelse
Begrepp och definitioner