Till toppen

010 -- Privata konsumtionsutgifter 1975-2017

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: C01+C02 Livsmedel, drycker, tobak och droger , C011 Livsmedel , C0111 Bröd- och spannmålsprodukter ,

Valda 0 Totalt 66

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 43

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Obs:

Detaljerade uppgifter om den privata konsumtionen uppdateras nästa gång 20.9.2019. Då görs en nivåjustering av tidsserien och en ny europeisk klassificering enligt användningsändamål (ECOICOP European Classification of Individual Consumption according to Purpose) som gäller individuell konsumtion tas i bruk.