Till toppen

004 -- Huvudaggregat, procent 1975-2018

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: D11R/B1GMHT Egentlig lön, prosent av bruttonationalprodukten , D12R/B1GMHT Arbetsgivares sociala avgifter, prosent av bruttonationalprodukten , B13NT/B1GMHT Driftsöverskott + sammansatt förvärvsinkomst(netto), prosent av bruttonationalprodukten ,

Valda 0 Totalt 38

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 44

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000