Till toppen

003 -- Nyckeltal per person 1975-2018

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: B1GMHT/CP Bruttonationalprodukten, i löpande priser, euro , B1GMHT2/VI Bruttonationalprodukten, volymindex, 2010=100 , B1GMHT/VOL Bruttonationalprodukten, volymförändring på årsnivå, procent ,

Valda 0 Totalt 34

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 44

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000