Till toppen

002 -- Hushållens nyckeltal 1975-2018

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: B6NT/CP Hushållens disponibla inkomst, i löpande priser , B6NT/VV00 Hushållens disponibla inkomst, i referensårets 2010 priser , B6NT/VI Hushållens disponibla inkomst, volymindex, 2010=100 ,

Valda 0 Totalt 28

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 44

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000