Till toppen

001 -- Bruttonationalprodukt och -nationalinkomst1975-2018

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: P1R Produktion till baspris , P2K Insatsförbrukning , B1GPHT Förädlingsvärde, brutto till baspris ,

Valda 0 Totalt 59

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 44

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: I löpande priser , I 2010 års priser , I 2018 års priser ,

Valda 0 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Revideringar i denna statistik
Beskrivning
Begrepp och definitioner
Metodbeskrivningar

År

Ett statikår är det kalenderår som statistiken gäller.