Till toppen

907 -- Historical time series: Quarterly national accounts 1960-1990 (Not updated)

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Wages and salaries , Employers' contributions to social security schemes , Population (100 persons) ,

Valda 0 Totalt 43

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1960 , 1961 , 1962 ,

Valda 0 Totalt 31

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
These historical time series have not been officially released in Quarterly National Accounts -statistics. They have been independently compiled in 2012 for research use.
The compiling methods and quality standards of the data may differ from Quarterly National Accounts. Statistics Finland is not responsible for any errors in this data.
Concepts and definitions
Methodological descriptions