To the Top

903 -- BNP kvartalsvis 1990K1- (mätning från inkomstsidan)
Variabel översikt
Transaktion
Obligatoriskt *
Pris
Obligatoriskt *
Serietyp
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Kvartal
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Transaktion

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.D11/A_T Löner och arvoden, totalt , D11/A Jordbruk, skogsbruk och fiske (primärproduktion) , D11/B_E Tillverkning, utvinning av mineral och annan tillverkning ,

Valda 0 Totalt 29

Pris

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 4

Serietyp

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 4

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 0 Totalt 25

Kvartal

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000