Till toppen

901 -- Konjunkturindikator för produktionen

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1996 , 1997 , 1998 ,

Valda 0 Totalt 17

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Januari , Februari , Mars ,

Valda 0 Totalt 12

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Konjunkturindikator för produktionen, ursprunglig , Primärproduktion, ursprunglig , Förädling, ursprunglig ,

Valda 0 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000