Till toppen

001 -- Offentliga sektorns skuld kvartalsvis

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: AF2-AF4 Finansobjekt totalt , AF22 Överförbar inlåning , AF29 Övrig inlåning ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2000Q1 , 2000Q2 , 2000Q3 ,

Valda 1 Totalt 76

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikens beskrivning
Begrepp och definitioner

Debitor

Debitor

Instrument

Instrument

Kvartal

Kvartal