Till toppen

904 -- Elproduktionskapacitet, norminella maskinerieffekter i början av året

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Separat produktion av el, Vattenkraft , Separat produktion av el, Vindkraft , Separat produktion av el, Kärnkraft ,

Valda 0 Totalt 10

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1970 , 1971 , 1972 ,

Valda 0 Totalt 46

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Beskrivning
Begrepp och definitioner
Fr.o.m. år 2007 baserar sig uppgifterna på uppgifter om maskinbeståndet i kraftverk som meddelats till Energimyndigheten.
Siffrorna omfattar inte effekterna hos kraftverkens reservmaskiner. Uppgifter om kraftverk med en effekt på mindre än 1 MVAhar uppskattats (kolumn 8). Uppgifterna för år 2007 är inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare år.
Den nominella effekten är den installerade effekt (brutto) som anges för maskineriet.
Samproduktion: Inkl. gasturbiner i samproduktion-användning.
Fjärrvärme: Inkluderar extra kondenskraftdelet.
Import: Den största tillåtna importkapaciteten (med avdrag för frekvensregleringsreserven) enligt dimensioneringen av överföringsledningarna.