Till toppen

904 -- Capacity of Electricity Generation, Nominal Capacity of Production Engines at Beginning of Year

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Separate Electricity Generation, Hydro power , Separate Electricity Generation, Wind power , Separate Electricity Generation, Nuclear power ,

Valda 0 Totalt 10

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1970 , 1971 , 1972 ,

Valda 0 Totalt 46

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Description kuvaus
Consepts and definitions
Since 2007 the data are based on the capacity of power plant machinery reported to the Energy Authority. The figures do not include
the capacities of back up machinery at power plants. Data on power plants with a capacity of less than 1 MVA have been estimated.
the capacities of back up machinery at power plants. Data on power plants with a capacity of less than 1 MVA have been estimated.
Nominal capacity is the installed power of individual engines (gross).
Combined Heat and Power: Includes gas turbines in CHP use.
District heat: Includes the additional condensing power share.
The maximum allowed importation capacity based on the dimensioning of transmission lines less frequency control reserve.