Till toppen

902 -- Energikällor inom elanskafning

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Vattenkraft , Vindkraft , Kärnenergi ,

Valda 0 Totalt 14

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1970 , 1971 , 1972 ,

Valda 0 Totalt 44

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Obs:

Elanskaffning efter energikälla

Uppgifterna om vattenkraft, vindkraft, kärnenergi, stenkol, olja, naturgas, torv och träbränslen för åren 2002–2012 samt de preliminära uppgifterna om nettoimporten av el och TOTALT för år 2013 har korrigerats 9.6.2014.