Till toppen

014 -- De förnybara energikällornas andel av slutanvändningen av energi

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Österrike , Belgien , Bulgarien ,

Valda 0 Totalt 31

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2004 , 2005 , 2006 ,

Valda 1 Totalt 16

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Beskrivning
Begrepp och definitioner
Andelen förnybar energi beräknas utgående från slutanvändningen av energi på så sätt att vattenkraften har normaliserats med genomsnittet för 15 år.
Återvinningsbränslen räknas som förnybar energi. Innehåller förbrukningen inom energisektorn och distributionsförlusterna vid el- och värmeproduktion.
* Mål 2020