Till toppen

007 -- Stenkols- och energitorvlagret i slutet av månaden

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006 , 2007 , 2008 ,

Valda 1 Totalt 13

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: januari , februari , mars ,

Valda 0 Totalt 12

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Revideringar i denna statistik
Beskrivning
Begrepp och definitioner
Energitorv: lagervärderingarna är kalkylmässiga under bruksperioden
(Produktion - Förbrukning - Lagersvinn). Beräknat lagersvinn 0,5 % per månad från oktober till april.
Lagersituationen i slutet av april grundar sig på AHI:s enkätundersökning.
Koefficient för torv är 2,81 MWh/tn.