Till toppen

11pe -- Risk för fattigdom eller social utestängning efter ålder och kön, 2008-2018

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 - 17 , 18 - 24 ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
. = urvalsgruppen har omfattat färre än 10 (procentfördelning) eller 30 fall (antal).

En person är i risk för fattigdom eller social utestängning om hens hushåll har låga inkomster, lider av allvarlig materiell fattigdom eller hör till hushåll med låg arbetsintensitet (se Begrepp). Referensår för indikatorn risk för fattigdom eller social utestängning (AROPE) är inkomståret. Av indikatorns tre delfaktorer baserar sig låg inkomst och låg arbetsintensitet på inkomståret, medan materiell fattigdom refererar till datainsamlingstidpunkten (inkomstår + 1). Indikatorn publiceras också av Eurostat. På Eurostats webbsidor bestäms referensåret för indikatorn utgående från datainsamlingstidpunkten.